Arithmetik

Hieronder zien jullie een afbeelding, maak deze afbeelding na met de houten platen.

Afbeelding juist gelegd?

Dan zie je op de stukken een rekensom staan.

Het antwoord wordt genoteerd op het antwoordformulier.

 

Below you will see an image, recreate this image with the wooden plates.

Image placed correctly?

Then you will see a calculation on the pieces.

The answer is noted on the answer form.