Aufstapeln

Jullie zoeken als team een ander team op om tegen te spelen.

Om de beurt haalt 1 teamlid een blok uit de stapel. En legt deze dwars boven op de stapel.

Er mag geen blok gepakt worden van de bovenste 3 volle lagen.

Voelen mag, maar een blok los? Dan moet deze gepakt worden.

Bij het pakken van en blok mogen de overige blokken niet aangeraakt worden.

De stapel om tijdens jouw beurt? Dan heeft jouw team verloren.

Jouw team noteert dan  “verloren” op het antwoord formulier. Het andere team mag “gewonnen” noteren.

 

 

As a team you look for another team to play against.

One team member takes turns taking a block from the stack. And place it crosswise on top of the stack.

No block may be taken from the top 3 full layers.

Feeling is allowed, but a block loose? Then it must be caught.

When taking a block, the other blocks may not be touched.

The pile turned over during your turn?

Then your team has lost. Your team then notes “lost” on the answer form. The other team may record “won”.