Disclaimer

Playd么me Roosendaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van welke aard dan ook, ontstaan naar aanleiding van de inhoud van de website www.playdome.nl.

Download de disclaimer hier.