Eisscholle

Met het touw moeten jullie proberen de ijsschotsen naar de kant te krijgen.

IJsschotsen op het droge? Het rekenen kan beginnen.

Tel alle rode cijfers bij elkaar op.

Trek hier alle blauwe cijfers vanaf en vermenigvuldig deze uitkomst met het totaal van de gele cijfers.

Het antwoord mag op het antwoordformulier genoteerd worden.

 

You have to try to get the ice floes to the side with the rope.

Ice floes on dry land? The calculations can begin.

Add all the red numbers together.

Subtract all blue numbers from this and multiply this result by the total of the yellow numbers.

The answer may be noted on the answer form.