Een kartsessie duurt 12 minuten waarvan 10 minuten effectief karten.