Hakbijl gooien is niet gevaarlijk indien te allen tijde de regels en voorschriften van de spelbegeleid(st)ers worden opgevolgd.