Unterschiede

Hoeveel verschillen kunnen jullie vinden?

Let op! De afbeeldingen mogen niet los gehaald worden. Ook mag er geen foto van genomen worden.

Antwoord mag op het antwoordformulier genoteerd worden.

 

How many differences can you find?

NB! The images may not be removed. Photos are also not allowed to be taken.

Answer may be noted on the answer form.